Hermész Triszmegisztosz - A Szeretet és Bölcsesség

A Szeretet és Bölcsesség nagy szintézisét kereső aspiráns ember legnagyobb feladata a "tiszta gondolkodás", tehát a destruktív, negatív gondolatok teljes eltávolítása mentális tevékenységéből. Ahogy benső erői kiteljesednek, úgy válik tudatos, aktív gondolatforma építővé a tanítvány, és ezzel meghatározza eljövendő fizikai világának minőségét.
Hermész Triszmegisztosz

Érvényben: 2013. március 14. 


1. Szolgáltató

 

JomTom Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-945307

Bankszámlaszám:
Magyar Külkereskedelmi Bank 10300002-10552056-49020049

Külföldről indított utalások esetén:
JomTom Hungary Kft. 
Magyar Külkereskedelmi Bank  
Swift kód: MKKB HU HB
IBAN HU26 1030 0002 1055 2056 4902 0032

Telephely: 1083 Budapest, Práter u. 65. I/16 (JomTom)
E-mail: info {at} lelekko {pont} hu


2. Általános tudnivalók


2.1 Lelekko.hu honlap Szolgáltató részére megjelenést biztosít, Vevők számára a termékek egy helyen történő áttekintését és megvásárlását teszi lehetővé.

2.2 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan szolgáltatásra, melyek Szolgáltató honlapján megtalálhatók.

2.3 Szolgáltató a honlapon feltüntetett árucikkek megrendelését elsősorban a honlapon elektronikusan, így e-mailben is elfogadja.

2.4 Az értékesítés alapvetően a Vevő igénye alapján külső szolgáltató igénybevételével történik.

2.5 Szolgáltató termékeit és szolgáltatásait minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, aki magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat.

 

 

3. Megrendelés


3.1 A vételár mindig a kiválasztott áruhoz tartozó ár, amely bruttó ár. 

3.2 Szolgáltató a közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. 
A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

3.3 Szolgáltató a már megrendelt áruk vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha adatbeviteli hiba, illetve tévedés miatt a weboldalon megadott ár eltér az árlistában foglaltaktól. Ha Vevő ebben az esetben gyakorolja az elállás jogát, akkor Szolgáltató ebből eredő költségeit nem kell megtérítenie.

3.4 Szolgáltató a rendelés beérkezését követő 72 órán belül egyeztet a postázás időpontjáról.

3.5 Vevő által hibásan megadott adatok (e-mail cim, telefonszám) pontosítását Szolgáltató - ha az lehetséges - e-mail küldésével és/vagy telefonhívással kezdeményezi.

3.6 A raktárba érkezés időpontjától függően a Szolgáltató köteles Vevő részére 72 órán belül elektronikus úton visszaigazolni a várható beérkezés időpontját.

3.7 Szolgáltató a honlapról indított megrendelést Vevő megadott címére automatikus e-mailben visszaigazolja. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Feltételeket elfogadja. 

3.8 Elektronikus formában beérkezett megrendelést Szolgáltató külön, elektronikus formában - banki adatokkal - megválaszol. 
Ha Vevő a megrendelés automatikus visszaigazolását követő 3-4 munkanapon belül nem egyenlíti ki az ellenértéket banki utalással / készpénzes fizetés esetén nem veszi át az árut, Szolgáltató a megrendelést követő 3. napon emlékeztető elektronikus levelet küld. Ha Vevő a levélre 3 napon belül nem válaszol vagy nem érkezik be az ellenérték Szolgáltató bankszámlájára, személyes átvétel jelzése esetén nem veszi át az árut, Szolgáltató a megrendelés beérkezését követő 5. nap után törli nyilvántartásából az adatokat. Kivétel, ha Megrendelő a megrendelés megjegyzés részében vagy elektronikus levélben, illetve telefonon jelzi az átvétel vagy bank utalás idejét.

 

 

4. Szállítási feltételek


4.1 Szállítási határidő: a megrendelés beérkezésétől számított 3 - 7 munkanap, figyelembe véve a banki jóváírás napját és a postázási napokat - az alábbi feltételekkel:

4.2 Ha a weblapon az áru megrendelhető, de a megrendelés beérkezésének napján az árucikk kifogyott, Szolgáltató köteles Vevő részére jelezni a tényt 72 órán belül, elektronikus úton vagy telefonon keresztül.


4.3 Vevő köteles a kézbesítéshez szállítási címet (lakás, munkahely) és telefonszámot, illetve egyéb, a pontos beazonosításhoz szükséges információt (kapucsengő név) megadni. 

 

4.4 Szolgáltató a banki jóváírást követő 3 munkanapon belül feladja postán a megrendelt árut. 

4.5 Postai úton feladott, nem biztosított, nem ajánlott küldeményre Szolgáltató csak a Magyar Pota átadási pontjáig vállal felelősséget. A postai feladáskor kapott bizonylat átvételével egyidőben megszűnik a töréskárra, lopásra, sérülésre vonatkozó felelőssége. Amennyiben a feladott áru nem érkezik meg és Vevő erről írásban tájékoztatást ad, Szolgáltató 3 napon belül megkezdi az áru kerestetését és Magyar Posta keresési eredményéről írásban tájékoztatást küld Vevőnek.

4.6 Ha a címzett nem tartózkodik a megadott címen, és meghiúsul a kézbesítés:
• Magyar Posta értesítőjén megjelölt postán és időpontig kell átvenni a csomagot.

4.7 A postai feladás napján Szolgáltató értesítést küld Vevő megadott e-mail címére a feladás tényéről. 

4.8 Vevő köteles postai úton vagy csomagküldő által továbbítás küldésnél az átvételkor a megrendelt áru mennyiségét és minőségét ellenőrizni. 

4.9 Hiány, károsodás vagy tévesen küldött áru esetén Vevő az áru kézhezvételének napján írásban köteles értesíteni Szolgáltatót, aki írásban visszaigazolja a reklamációt és 3 napon belül megteszi a szükséges és elvárt lépéseket. 
Fenti okból eredő reklamációt a későbbiekben nem fogad el Szolgáltató. 
Vevő hibásan megadott adatai (cím, telefonszám, e-mail) miatti késedelmes teljesítésért Szolgáltató kizárja saját felelősségét.

4.10 Utánvétes fizetés esetén - ha a Vevő nem veszi át a csomagot - Szolgáltató Vevő további rendeléseit csak előzetes banki utalásos fizetés jóváírása után postázza. 

 

4.11 Szolgáltató minden küldeményt értéknyilvánítva postáz, melynek díját átvállalja a Vevőtől. A feladási díj a Vevőt terheli.

 

 

5. Fizetési módok


Vevő a megrendelt termék árát és a szállítási díjat az alábbiak szerint egyenlítheti ki:
• banki átutalással
• utánvéttel 

 

 

6. Elállási jog

 

Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ugyancsak jogosult Vevő elállni a szerződéstől az áru kézhez vételét követő 15. nap végéig. Ezt az igényét előzetesen, elektronikus úton köteles jelezni Szolgáltató felé, a megrendelés visszaigazolásában található elektronikus e-mail cimre. 

Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. 

Szolgáltató az általa kiszállított termékeket eredeti, bontatlan csomagban és állapotban köteles visszavenni.

Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. 
A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik. 
Egészségügyi termékekre speciális rendelkezések vonatkoznak.

Szolgáltató elállásnak tekinti, ha Vevő a megrendelését követő 15 napon belül Szolgáltató 2. megkeresésére nem válaszol írásban vagy telefonon. 
Ebben az esetben a megrendelés törlésre kerül. Szolgáltató fenntartja a jogot, - különösen alacsony árukészlet esetén - hogy a Vevő részére összekészített árut a fenti feltétel bekövetkezése esetén harmadik félnek értékesítse. 

Az elállási jogra vonatkozó felvilágosítás, kérdés esetén kérjük keressen meg telephelyünkön vagy az info {kukac} lelekko {pont} hu e-mail címen. 

 

 

7. Garancia, szavatosság

 

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 

Vásárlói jogainak érvényesítéséhez rendkívül fontos, hogy a vásárlásról kiállított okiratot őrizze meg, melyet a teljesítéssel egyidejűleg Szolgáltató átad Vevő részére.

 

 

8. Felelősség

 

A weboldalon történő megrendelés feltételezi Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiából adódó hibalehetőségek elfogadását. Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely Szolgáltató honlapjához való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vásárló felelős a Szolgáltató honlapjához történő kapcsolódásáért és a weboldalon történő megrendelésért. 
A honlapot üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. 

Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, melyek akadályozzák Szolgáltató akadálymentes működését, a weboldalon történő vásárlást, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az interneten küldött és fogadott adat elveszik.9. Egyéb

 

Jelen Feltételeket Szolgáltató szabadon módosíthatja. 
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege megjelenik a weblapon.

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Feltételekben foglalt szabályokat, Szolgáltató érvénytelenné nyilváníthatja Vevő megrendelését. 
A weblap üzemeltetője és/vagy Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalon található tartalom jogosulatlan használata, így idegen honlapon a tartalom részének vagy egészének közzététele előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, a honlap tartalmának külső támadása, hirlevélben, vendégkönyben a törvényes előírásokat és/vagy társadalmi normákat sértő esetekben, illetve e-mailben történő szándékos vírusküldés, kéretlen levélküldés - spam - esetén a szükséges jogi lépéseket megtegye, és a jogsértő fél elérhető adatait hivatalos kérés esetén a Hatóságoknak átadja.

Szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, felek a Ptk. előírásai szerinti jogi eljárást kezdeményezhetnek.